De koran

De Koran het ware woord van Allah de Verhevene. Op koranvertaling.nl vindt u de Nederlandse vertaling van de Koran.

De Koran is het laatste Boek, dat is neergezonden door Allah de Verhevene en Allah de Verhevene heeft het bijzondere kenmerken gegeven, die geen ander boek eerder bevatte.

Het bevat een samenvatting van de Goddelijke aanwijzingen. Het is immers gekomen als bevestiging van de boeken die voorheen zijn gezonden. Onder de Goddelijke aanwijzingen vallen: het erkennen van de eenheid van Allah, Zijn aanbidding en de verplichting om Hem te gehoorzamen. Het bevat alle goede daden en voortreffelijkheden die in de vorige boeken stonden. De Koran overtreft en heerst over de andere boeken; het bevestigt de waarheid die erin stond en verduidelijkt de vervalsing en verandering die aan de vorige boeken is aangebracht. Allah de Verhevene zegt: “En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming.” [3]

De Koran is gekomen met een wetgeving voor de gehele mensheid, welke hen geluk zal brengen in beiden levens. Alle voorgaande wetgevingen zijn door de komst van de Koran afgeschaft. In de Koran vindt men de laatste oordelen, die eeuwig zullen gelden en het goede met zich hebben meegebracht voor alle plaatsen en tijden.

De Koran is het Enige Goddelijke Boek, waarvan Allah beloofd heeft dat Hij het zal beschermen. De Almachtigste Die gesproken heeft, heeft gezegd: “Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” [4]

En Hij zei ook: “Voorwaar, het is zeker een verheven Boek. ! De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren, (het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.” [5]

Dit kenmerk komt voort uit een ander kenmerk, namelijk dat de Koran geopenbaard is door Allah aan Zijn boodschapper Mohammed ten behoeve van de gehele mensheid. En de Koran is niet specifiek naar een bepaald volk gezonden, zoals het geval was met de vorige boeken. De Koran is in bewaring gesteld ter voorkoming van vervalsing en wordt beschermd tegen menselijke inbreng, zodat het een bewijs zal zijn tegen de mensheid, totdat Allah de aarde en wat erop is terug zal nemen.